Verenigingsmanagement

Arjen Molendijk richt zich op kleine en middelgrote brancheorganisaties, stichtingen en andere samenwerkingsverbanden van ondernemers. Daardoor kunnen deze beschikken over een professioneel secretariaat dat zorg draagt voor alle belangrijke functies van een vereniging of stichting:

 • Directie
 • Bestuursadvies en -ondersteuning
 • Opstellen beleidsplan, strategisch plan
 • Oprichting of statutenwijziging
 • Secretariaat en ledenadministratie
 • Financiële administratie
 • Organisatie ledenvergadering en -bijeenkomsten
 • Opzet en invulling activiteitenprogramma
 • Communicatie
 • Website en social media
 • Netwerk en belangenbehartiging

Ook bij tijdelijke uitval op een verenigingssecretariaat levert Arjen Molendijk ondersteuning als ervaren interimmanager. Door zijn jarenlange ervaring in uiteenlopende branches – van architectuur tot gedrukte media, van cartografie tot internet – vindt hij ook op nieuwe terreinen snel de weg. Daarbij gaat hij doelgericht te werk, in een oplossingsgerichte stijl.